Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Sopocie
 
Opracowane na podstawie:
 
1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) z późn. zm.
2. Statutu Przedszkola Nr 2 im. Jana Brzechwy Sopocie.
3. Wytyczne w sprawie planowania i organizacji przedszkoli prowadzonych przez Miasto Sopot.

ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO SOPOT NA ROK SZKOLNY 2016/17

Zasady przyjęcia dzieci do Przedszkola na rok szkolny 2016/2017 określa:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 7),
  3. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 811),
  4. Uchwała nr IV/41/2015 Rady Miasta Sopotu z dnia 26 stycznia 2015 w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez miasto Sopot uwzględnianych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dla kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy,
  5. Zarządzenie Nr 452/2016 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2016/2017 do pierwszych klas szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez miasto Sopot
 
Oświadczenie woli potwierdzenia przyjęcia dziecka do przedszkola >>(PDF)<<
LIST DO RODZICÓW DZIECI 6-LETNICH >>(PDF)<<
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola >>(PDF)<<
Zarządzenie Nr 452/2016 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2016/2017 do pierwszych klas szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez miasto Sopot >>(PDF)<<
UCHWAŁA NR IV/41/2015 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 26 stycznia 2015 r. >>(PDF)<<